De officier van justitie heeft mijn beroep ongegrond verklaard. Kan ik daar nog iets tegen ondernemen?

Ja. U kunt tegen de beslissing van de officier van justitie in beroep gaan bij de kantonrechter.

U doet dit via het Digitaal Loket Verkeer of door het beroep per post te sturen naar Parket CVOM.

Meer informatie hierover vindt u onder  Beroep tegen beslissing officier van justitie.