Namens iemand anders in beroep gaan tegen verkeersboete (machtiging)

Het is mogelijk om namens iemand anders in beroep te gaan. Daarvoor hebt u een machtiging nodig van de geadresseerde op de beschikking. Met de machtiging geeft de geadresseerde toestemming om namens hem of haar in beroep te gaan. Download het machtigingsformulier.

Uploaden

Gaat u voor een ander via het Digitaal Loket Verkeer in beroep? Dan kunt u het ondertekende machtigingsformulier digitaal uploaden.

Gaat u voor een ander per post in beroep? Voeg dan het ondertekende machtigingsformulier toe aan uw brief.

Een machtiging is niet nodig als:

  • de geadresseerde uw inwonend partner of minderjarig kind is;
  • u de advocaat van de geadresseerde bent. Voeg dan wel een kopie van een officieel document toe aan het beroep dat laat zien dat u advocaat bent, bijvoorbeeld uw advocatenpas

De officier van justitie controleert of u namens de geadresseerde in beroep mag gaan. Dit kan pas nadat u het beroep digitaal of per post hebt ingediend.